محصولات بوتان


مدت و ضوابط ضمانت محصولات  بوتان:

  • پکیج های شوفاژ دیواری:

پکیج های شوفاژ دیواری دارای 24 ماه ضمانت می باشد.

ایــن ضمانت شامل موارد زیر نمی شود:

نصب دستگاه توسط سرویس کاران غیر مجاز

جابجایی یا دستكاری دستگاه ،تعمیر و تغییر شرایط نصب توسط افراد متفرقه

مخدوش یا مفقود شدن ضمانت نامه یا نبود مُهر و امضای سرویسكار شرکت بر روی آن

عدم رعایت الزامات مندرج در دفترچه راهنمای محصول

عدم استفاده صحیح از دستگاه

آسیب دیدگی دستگاه بر اثر عوامل محیطی غیرمعمول و مغایر با جدول مشخصات فنی نظیر فشار بیش از حد گاز، بالابودن بیش از حد املاح آب، نوسان برق و...

مخدوش شدن یا از بین رفتن شماره سریال دستگاه

آسیب دیدگی دستگاه براثر استفاده غیرمتعارف

  •  آبگرمکن های دیواری

آبگرمکن های دیواری بوتان دارای 3 سال ضمانت می باشد.

 این ضمانت شامل موارد زیر نمی شود:

نصب دستگاه توسط سرویس کاران غیر مجاز

جابجایی یا دستكاری دستگاه ،تعمیر و تغییر شرایط نصب توسط افراد متفرقه

مخدوش یا مفقود شدن ضمانت نامه یا نبود مُهر و امضای سرویســكار شرکت بر روی آن

عدم استفاده صحیح از دستگاه

عدم رعایت الزامات مندرج در دفترچه راهنمای محصول

آسیب دیدگی دستگاه بر اثر عوامل محیطی غیرمعمول و مغایر با جدول مشخصات فنی نظیر فشار بیش از حد گاز، بالابودن بیش از حد املاح آب، نوسان برق و...

مخدوش شدن یا از بین رفتن شماره سریال دستگاه

آسیب دیدگی دستگاه براثر استفاده غیرمتعارف

  • رادیاتور

رادیاتورها دارای 10 سال ضمانت می باشد.

هزینه ی نصب هر بلوک رادیاتور به عهده مشتری است.

محصولات بوتان